ZW3D

Czym jest program ZW3D

ZW3D, zintegrowane rozwiązanie CAD/CAM zaprojektowane dla całego procesu rozwoju produktu, zapewnia najszybsze jądro programistyczne dla hybrydowego modelowania bryłowo-powierzchniowego, podział formy dla elementów nie będących modelami bryłowymi oraz inteligentne taktyki obróbki CNC od 2 do 5 osi NC. To przynosi klientom wiele korzyści, takich jak obniżenie kosztów, zoptymalizowany przepływ projektowy oraz większą wydajność.

zw

Prawdziwe zintegrowane rozwiązanie 3D CAD/CAM
W ZW3D można wykonać prace CAD/CAM, które wcześniej wymagały autonomicznego oprogramowania CAD i niezależnego systemu CAM. Zintegrowany system ułatwia zarządzanie danymi 3D i przechodzenie pomiędzy środowiskami (pełna asocjatywność między częściami, złożeniami, dokumentacją 2D i obróbkami CAM).
Unikalne hybrydowe modelowanie bryłowo-powierzchniowe
Dzięki wyjątkowej technologii hybrydowego modelowania bryłowopowierzchniowego możesz uwolnić swoje pomysły projektowe 3D poprzez rozbicie granicy między cechami bryłowymi i powierzchniowymi. Swoboda projektowania zapewnia projektantom większą kreatywność i możliwości.
Technologia tworzenia linii podziału obiektów nie-bryłowych
Można projektować formy na podstawie nie-idealnych modeli oraz tworzyć stempel i matrycę szybciej niż kiedykolwiek. Pominięcie konieczności naprawy modelu skraca proces produkcji form od oceny kosztów do produkcji.
Technologia inteligentnego frezowania QuickMillTM
Opatentowana technologia QuickMillTM sprawia, że ścieżki narzędzia dla obróbki zgrubnej są generowane dla stałego obciążenia narzędzia. Program automatycznie dostosowuje prędkość posuwu za pomocą zaawansowanej kontroli posuwów, aby wydłużyć żywotność narzędzi, obniżyć koszty i podnieść wydajność obróbki.
Łatwa nauka i wykorzystanie
ZW3D zapewnia szybkie wdrożenie oprogramowania i skraca proces uczenia się dzięki stylowi MS Office, przejrzystemu i intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, samouczkom 3D Pokaż-i-powiedz, samouczkom wideo, bazie wiedzy i profesjonalnemu zespołowi wsparcia.