Skontaktuj się z nami

DANE FIRMOWE

Mizera Automation sp. z o.o.
ul. Próchnika 7/36, 42-207 Częstochowa

KRS 0001066545
NIP 9492264820
REGON 526798255

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 

ADRES ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO:

Mizera Automation sp. z o.o.
ul. Dojazdowa 1
42-202 Częstochowa

 

DANE KONTAKTOWE:

Dział Handlowy
tel. kom. 792-006-891
Adres e-mail: biuro@mizera-automation.pl