Zapraszamy do kontaktu

Dane firmowe

Mizera Automation sp. z o.o.
ul. Próchnika 7/36, 42-207 Częstochowa

KRS 0000845857, REGON 386287502, NIP 9492243456

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Numer konta w PLN:
63 1140 2004 0000 3302 8012 4315

DANE KONTAKTOWE

Dział Handlowy
tel. kom. 792-006-891
Adres e-mail: biuro@mizera-automation.pl

Napisz do nas

Wysyłając formularz zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, w tym przede wszystkim z sposobem przetwarzania Twoich danych.

power-cut-mizera-automation
power-mill-mizera-automation
power-stream-mizera-automation-2