Zapraszamy do kontaktu

Dane firmowe

Mizera Automation sp. z o.o.
ul. Próchnika 7/36, 42-207 Częstochowa

KRS 0000845857, REGON 386287502, NIP 9492243456

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Numer konta w PLN:
63 1140 2004 0000 3302 8012 4315

 

Adres zakładu produkcyjnego:

Mizera Automation sp. z o.o.
ul. Zdrowa 22/26(wjazd od ulicy Gronowej)
42-202 Częstochowa

 

 

Dane kontaktowe:

Dział Handlowy
tel. kom. 792-006-891
Adres e-mail: biuro@mizera-automation.pl

Napisz do nas

power-light-biale
power-cut-mizera-automation
power-mill-mizera-automation
powerbend-biale